Оценки и консултации

Част от услугите, които предоставяме на нашите клиенти продавачи включват пазарни оценки на имотите и съвети по различни въпроси.

1. Оценка на имот и консултация за пазарната му стойност 

Ние ще изготвим оценка на настоящата пазарна цена на имота и ще ви консултираме относно продажната цена в зависимост от конкретния случай, както и ще дадем своите препоръки относно фиксирането на продажна цена на имота. Ще ви уведомим в случай, че поради настъпили промени на пазара на недвижими имоти в страната се налага актуализация на цената на имота, за да бъде адекватна на променените пазарни условия.

Също така можем да организираме и експертна оценка на имота ви в писмен вид съставена от специалист, срещу допълнително заплащане.

2. Консултации по въпроси относно продажбата на имот

• Работейки с нас по продажбата на вашия имот, вие ще получите професионална данъчна и юридическа консултация от нашите специалисти – финансисти и дипломирани юристи. Така гарантирано ще получите възможност за оптимално спестяване на данъчните задължения, както и висока правна защита при приключването на продажбата. 

• Съвет и съдействие за изготвяне на необходимите документи за прехвърляне на собствеността на имота на съответен купувач (документи на имота, договори, пълномощни), заплащане на необходимите такси за тях и представителство на сделката в случай на нужда. Разходите по изготвянето на документи и представителство на сделка се заплащат допълнително. Нашите квалифицирани юристи ще извършат проверка и на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверят, че вашите интересите са напълно защитени.

• И др. консултации в зависимост от конкретния казус и изисквания на клиента.

Compare listings

Compare