Често задавани въпроси

Въпроси свързани с продажби

Разгледайте офертите на нашия уебсайт и когато изберете имот, който ви интересува, изпратете ни имейл или се свържете с брокера по офертата и му задайте своите въпроси. Ако желаете да видите имота, кажете на брокера и той ще организира всичко необходимо. Споделете с брокера своите параметри на търсене и той ще може да ви предложи и други подходящи имоти. 

Ще трябва да внесете депозит (обикновено около 10% от цената на имота или минимум 1 000 лева), които не се възстановяват. Това ви гарантира, че имотът вече няма да се предлага  на наши клиенти, както и че ще бъде депозиран на продавачите и те ще спрат да го продават и ще се обвържат да го продадат само на вас при договорената цена.

Ако към момента на сключване на предварителен договор върху имота има учредена ипотека, то продавачът следва да се задължи към момента на окончателното прехвърляне на имота ипотеката да бъде заличена и новият собственик да придобие имот без тежести.

Въпроси свързани с наеми

По закон наемодателят няма право да посещава без предупреждение имота, който е отдаден под наем, тъй като е длъжен да осигури несмущаваното ползване на имота от наемателя. Все пак, собственикът има право да посещава имота с предупреждение, което може да бъде фиксирано и в самия договор за наем.

Ремонт, който има за цел да възстанови вреди от ежедневното ползване на имота, са за сметка на наемателя, а по-големи и основни ремонти се поемат от наемодателя, освен ако наемателят умишлено не е причинил вреди, за което дължи да заплати.

Compare listings

Compare