Управление на жилищни и търговски имоти

Управлението на жилищни и търговски имоти е услуга, която е подходяща за собственици на недвижими имоти, които:

 • са ангажирани със своята професия и нямат време да управляват имотите си;
 • притежават имоти в различно населено място от това, в което живеят;
 • търсят сигурност и професионален посредник при комуникацията с наемателя;

  В услугата са включени:
 • отдаване под наем;
 • събиране на наемни вноски;
 • проследяване на редовното плащане на режийни разходи и консумативи;
 • периодичен контрол над експлоатацията на имота;
 • ангажиране с организацията за отсраняване на щети направени от наемателя;
 • професионално почистване на имота преди отдаване под наем и след освобождаването на обекта;

  ИМОТИ ТОМОВ поема всички ангажименти свързани с отдаването под наем и управлението на имота, така че единственият ангажимент на собственика да бъде да получи наемните вноски в определените срокове.

Compare listings

Compare