Юридически услуги

Покупко-продажбата на имот е правен въпрос с установени правила и процедури, които защитават собствеността и другите вещни права и гарантират фактическото придобиване на недвижимата собственост. Въпреки това, ИМОТИ ТОМОВ съветва винаги да се използват услугите на юрист за консултация и съдействие при покупко-продажбата на имот.

Благодарение на дългогодишния опит на нашите юристи в сферата на сделките с недвижими имоти, можем да предложим следните юридически услуги:

• безплатни консултации по правни въпроси свързани с недвижимо имущество

• Помощ при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот

• Проверки на собствеността

• Проверки за тежести

• Данъчни консултации

• Подготовка на договори и нотариални актове

• Проверка на всички документи по сделката, за да се уверим, че вашите интереси са напълно защитени

• Представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на имот в случай на нужда

• и всички други необходими в конкретния случай юридически услуги.

Юридическите услуги, които предлагаме, се извършват от дипломирани юристи с над 15 годишен опит.

С предоставянето на правна помощ ние правим процеса на покупко-продажба на недвижим имот максимално бърз и безпроблемен.

Compare listings

Compare